Persondatapolitik

Hent som PDF

1 PERSONDATAPOLITIK FOR ANDERS ANDERSENS RENGØRING

1.1 Når du benytter Anders Andersens Rengørings hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler Anders Andersens Rengøring som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

1.2 I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig. Denne persondatapolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af https://www.aaren.dk/, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, når du opretter en profil i vores kundeportal, når du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

1.3 Du er altid velkommen til at kontakte os på hr@aaren.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 7 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 OPLYSNINGER, SOM DU GIVER OS VED BRUG AF KONTAKTFORMULARER PÅ VORES
HJEMMESIDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE KOMMUNIKERER TIL OS

2.1 Når du kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, eksempelvis via e-mail, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse. På tilsvarende vis kan vi anvende dine kontaktinformationer, når vi skal fakturere den virksomhed, som du repræsenterer.

2.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.1 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er, at vi skal kunne behandle dine personoplysninger for at kunne foretage besvarelse af din henvendelse eller sende fakturerer eller materiale til den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for en af vores services, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores CRM-system eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

2.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.3 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores services, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.5 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

2.6 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.7 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, så længe der er et eksisterende kundeforhold mellem den virksomhed, du repræsenterer, og os, og derefter i op til 6 år for at kunne overholde bogføringsmæssige lovkrav.

3 VORES BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG I VORES KUNDEPORTAL

3.1 Når vores It administrator registrerer dig i vores kundeportal, behandles visse personoplysninger om
dig fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger,
som du eller andre måtte give os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne lade dig anvende vores
kundeportal.

3.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.1 er forfølgelsen af vores legitime
interesse. Vores legitime interesse er opfyldelsen af den aftale, vi har indgået med den virksomhed,
som du repræsenterer, herunder ved at give dig en brugeradgang til og lade dig benytte vores
kundeportal. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf.
persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3 Vi kan også benytte oplysninger knyttet til din bruger, og dermed personoplysninger indeholdt deri,
samt oplysninger om din brug af vores kundeportal som led i optimeringen af vores nuværende
services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser
eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

3.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.3 er forfølgelsen af vores legitime
interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller
udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.5 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne i vores kundeportal, ud fra de oplysninger du
skal have adgang til i vores kundeportal. Det er vores kundes ansvar at oplyse os, hvis en oprettet
kontaktperson skal slettes. Hvis der ikke er et kundeforhold længere slettes de oprettede
kontaktpersoner.

4 VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, NÅR DU TILMELDER DIG ET NYHEDSBREV 

4.1 Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig.

4.2 I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os.

4.3 Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

4.4 Vores hjemmel til ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4.5 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at, du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet i punkt 7.4 nedenfor.

4.6 Som udgangspunkt behandler vi personoplysningerne, ind til du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve.

5 OPLYSNINGER OM DIG MODTAGET FRA TREDJEMAND 

5.1 Nogle gange kan vi modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter, eksempelvis din arbejdsgiver eller dine kollegaer. Dette kan blandt andet være dine kontaktoplysninger og oplysninger om din tilknytning til din arbejdsgiver. Nogle gange kan vi registrere de oplysninger, vi modtager fra tredjemand om dig, i vores CRM-system eller andre steder som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores services samt kontakte dig vedrørende vores løbende kundeforhold med den virksomhed, du repræsenterer.

5.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 5.1 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores services, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5.3 Vi kan også benytte information modtaget fra tredjeparter, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

5.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 5.3 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Fra 25. maj 2018 er vores hjemmel databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5.5 Vi opbevarer oplysninger, som vi modtager fra tredjemand, afhænger normalt af den aftale, som vi har indgået med den pågældende tredjemand og så længe vi har et kunde

6 VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

6.1 Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne persondatapolitik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er

nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling.

6.2 Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.

7 DINE RETTIGHEDER 

7.1 Du kan altid anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler, der vedrører dig.

7.2 Du kan ligeledes gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger samt eksempelvis bede os rette, slette, begrænse, overføre eller stoppe behandlingen.

7.3 For alle sådanne henvendelser kan du blot rette henvendelse via kontaktoplysningerne angivet i punkt 7.4.

7.4 Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Anders Andersens Rengøring
CVR: 40 31 93 28
Rugvænget 40
2630 Taastrup
E-mail: hr@aaren.dk
Telefon: 43 99 99 99

7.5 Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18

Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/